ภูเขาควาย

ภูเขาควาย (Buffalo Mountain) และ Cade study พระผู้สำเร็จ

ภูเขาควาย (Buffalo Mountain) และ Cade study พระผู้สำเร็จ

ป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย (Phou Khao Khouay)                ป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย (Phou Khao Khouay) เป็นป่าสงวนแห่งชาติในแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว มีเนื้อที่มากกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร …อ่านต่อ

  • ขอเชิญท่านผู้มีบุญร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ เนื่องในวันออกพรรษา ณ พุทธอุทยานนานาชาติ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558

  • ที่มาของปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ หนองคาย ที่จะใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ 80 พระองค์